מטרת הקורס:

הקורס עוסק בלמידה, ניתוח ובניה של תהליכי תכנון אישיים בדגש על פיתוח אמנות תכנון, אמנות ייצור ולמידת דרכים להאחדה ביניהם. במרכז הסטודיו עומד דיון מתגלגל על הקשר בין המייצג למיוצג כפי שיבוא לידי ביטוי במלאכת התכנון תוך רכישת כלים מורכבים לפיתוח שפת ביטוי כאומנות מלאכת הייצוג. המשתתפות בחרו חלל שיתוכנן באופן ממוקד ועשיר בפרטים תוך ניתוח ולמידה של תהליך החשיבה על התכנון עצמו כמו על נושא התכנון. את פיתוח הפרויקט במהלך השנה מתווה כתיבת קוד עיצובי של הפרויקט כך שלמעשה העבודה מתפתחת בשני מישורים מקבילים: בניית הפרויקט בתהליך התכנון ובניית הקוד שבבסיס החשיבה התכנונית.

פרויקט:

במהלך השנה מתוכננים חללים אישיים בתוך אתרים קיימים באזור המלאכה שבדרום תל אביב בתהליך של חיפוש אחר אלטרנטיבה לג'נטרפיקציה המואצת בשכונה בהצעה לשמירה ושילוב של בתי המלאכה הקיימים עם פיתוח חללים מגוונים אחרים. כל עבודה מתמקדת בפיתוח של חלל נבחר אותו הסטודנטיות מגלות בתהליך של חקירת אתר. העבודה נעה בין למידה, תכנון ופיתוח עצמאי של החלל הנבחר ובין חקירת האמצעים העומדים לייצור ובנית הפרויקט לכדי מקום בנוי ומוגמר. במקביל, נערך מאמץ קבוצתי בו מורכבת רשת מרחבית שתכיל את סך כל הנקודות ובה לכל סטודנטית יהיה חלק גם בפיתוח המרחב הציבורי.

כלים:

דגש רב ניתן על פיתוח ומיקסום יכולת הביטוי האישית בפרויקט דרך שרטוט, ייצוג ולמידה של כלי תיאור ייחודיים יחד עם כתיבת הקוד העיצובי של כל עבודה. את יישומי הקוד שבבסיס הפרויקט מפתחות המשתתפות דרך בנייה של מקרה מבחן עצמאי לו אנו קוראים מניפסט טקטוני והוא משמש כגרעין המכיל את תמצית הרעיון שעליו נשענת העבודה. במהלך השנה נחקר הביטוי לעבודת אמנות התכנון דרך שרטוט ממוחשב, בנית מודלים ממוחשבים ופיזיים, ייצור פרטים אחד לאחד, ניתוח איכות הקראפט הדיגיטאלי והפיזי הן בבנית השרטוטים והן בבנית מרחב הפרויקט עצמו. המשתתפות מקיימות בלוג שילווה את הפרויקט על שלביו ובו תוצג התפתחות העבודה בליווי כתיבה ודימויים מתוך הנעשה בסטודיו. בנוסף נבנה בלוג קבוצתי שירכז את העבודות בכללן כחלק ממרחב הרשת הקבוצתית שנבנית בסטודיו